Lista bieżących przetargów:
 
Nazwa przetargu Termin składania ofert
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów 09.12.2021
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu skrzyniowy z HDS 07.12.2021
Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowych wyprodukowanych w 2021r. 29.10.2021
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2021r. zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej, dostosowanej do pracy z samochodem ciężarowym Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2021 r. zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej dostosowanej do pracy z samochodem ciężarowym. Unieważnienie
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg. Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa chlorku wapnia wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon z przeznaczeniem do zabudowy funeralnej Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2021r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2021 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu + Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert Ogłoszenie o wyborze oferty
Usługi załadunku odpadów, piasku i soli na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie i dostawa kontenerów hakowych typu KP-40 z plandeką Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie i dostawa pojemników kontenerowych typu KP-10 oraz KP-7 Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie i dostawa kontenerów hakowych typu KP-40 z plandeką Unieważnienie
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Unieważnienie część VI
Przebudowa części magazynowej na szatnie przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + pytania + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3 500 kg + pytania + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa talonów żywnościowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Remont nawierzchni bitumicznych Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3 500 kg + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa oleju napędowego dla MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. + pytania Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów, piasku i soli na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostaw worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + Pytania Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę pakietów worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + Pytania + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Lista bieżących zapytań ofertowych:
 
Nazwa Oferty Termin składania ofert
Usługa transportu odpadów 2021.12.13
Usługa odbierania i transportu odpadów 2021.12.03
Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych. Zakończono
Zapytanie ofertowe - Usługi transportu odpadów. Zakończono
Zapytanie ofertowe Usługa odbierania i transportu odpadów. Zakończono
Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie Zakończono
Zakup i dostawa 3 sztuk kontenerów KP40 do samochodów typu hakowiec Zakończono
Remont obiektów na Zakładzie Gospodarki Odpadami w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11 Zakończono
Malowanie farbami lateksowymi i olejnymi podłoży z tynków cementowo – wapiennych lub płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach na obiektach należących do MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. Zakończono
Remont obiektów na Zakładzie Gospodarki Odpadami w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11 Zakończono
Malowanie farbami lateksowymi i olejnymi podłoży z tynków cementowo – wapiennych lub płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach na obiektach należących do MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. Zakończono
Sprzedaż i dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego. Zakończono
Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych. Zakończono
Dostawa pojazdu elektrycznego z platformą do przewozu trumny Zakończono
Zakup używanego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym Zakończono
Zaproszenie do składania ofert na: Usługę odbierania i transportu odpadów Zakończono
Zaproszenie do składania ofert na Usługę transportu odpadów Zakończono


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: